JE KOUČING AJ PRE MŇA?

Koučing je dobrodružná cesta do vnútra človeka.

Vyžaduje dôveru, odvahu a zodpovednosť. Nedá sa  dopredu naplánovať, je plná prekvapení a zaujímavých zistení. Pred každým stretnutím som zvedavá, kam až nás dnes dovedie. Milujem ten pocit, keď sa klientovi rozžiaria oči a uvidí, čo predtým nevidel.

Mountainguide2

Kouč je ako horský vodca. Obaja vedú a podporujú klienta na ceste, vnímajú jeho potreby  a majú na mysli vytýčený cieľ. Ak je potrebné, hodia záchranné lano, ale svoj batoh si klient nesie sám. Kouč za vás problém nevyrieši. Hm, na čo je teda vlastne kouč?

Kouč vedie rozhovor, je zodpovedný za proces a čas. Na svojej zakázke aktívne pracuje klient.

Kouč neponúka riešenie, ale kladie cielené otázky a používa rozmanité techniky.

Ako kouč pracujem s predpokladom, že moji klienti vedia najlepšie a odpovede majú  ukryté vo svojom vnútri, vo svojom podvedomí.

Vnímam človeka ako semienko s potenciálom stať sa krásnym veľkým stromom.Ak to má dosiahnuť, potrebuje výživu, povzbudenie, priaznivé podmienky a predstavu, že to je možné. Koučing pomáha semienku vyrásť vo veľký strom, uvoľňuje potenciál človeka.

Koučing

  • je proces orientovaný na riešenie
  • zameriava sa na budúcnosť
  • zlepšuje vnímanie reality
  • navyšuje zodpovednosť za vlastné konanie
  • zvyšuje dôveru vo vlastné schopnosti

Na rozdiel od terapie neskúma a neanalyzuje minulosť. Neskúma otázky typu „Prečo to tak mám?“, ale „Čo s tým môžem urobiť? Aké sú moje možnosti”.Prispieva k uvedomeniu človeka, čo vidí, cíti a poučuje.Vnímať (uvedomovať si) realitu znamená vedieť, čo sa deje okolo nás. Vnímať (uvedomovať si) sám seba znamená vedieť, čo prežívame.

A o čo koučingu hovoria moji klienti?

So Silviou som začala pracovať na odhaľovaní svojich silných stránok. Počas hodiny sme sa ponárali do hĺbok za pomoci rôznych zaujimavých aj zábavných techník. Silvia reagovala velmi rýchlo a kreatívne. Každá hodina bola pre mňa prínosná a obohacujúca. Každé sedenie končilo radostným spoznaním, či odhlalením skrytej časti mňa samotnej.

Máte chuť vyskúšať koučing na vlastnej koži a vydať sa na dobrodružnú cestu?

Ponúkam Vám ochuntávku koučingu zdarma, aby ste nezáväzne zistili, či si vyhovujeme a môžeme spolu pracovať na vašom zámere.

Chcem ochutnat koucing

Silvia Soláriková
Ukazujem ľuďom ako objaviť svoju podstatu, poznať svoje talenty a pretaviť zistenia o sebe do praxe. Som psychologický kouč a fashion terapeutka. Vo svojej práci využívam koučovacie techniky a metódu Táni Havlíčkovej 8 štýlových kódov.. Tu si môžete o mne prečítať viac.>>
Komentáře